Skovrejsning med Ebberup Skole

Ebberup Vandværk har som led i den grønne omstilling, og for sikring af drikkevandet, opkøbt 5,11 hektar jord i vandværkets indvindingsområde. Området er tidligere blevet brugt til konventionelt landbrug, men vil nu...