Aflæsninger


Aflæsning af vandmåler sker nu automatisk. Der aflæses en gang om året, hvorefter du automatisk får tilsendt årsopgørelse.

Ved ejerskifte / flytning skal du selv sørge for aflæsning. Her kan du enten bruge hjemmesiden til indberetning under punktet flytteaflæsning, eller kontakte vandværket på mail: revision@ebberupvandvaerk.dk