Information

Ebberup Vandværk afholder generalforsamling hvert år i marts måned. 

Generalforsamlingerne varsles i lokalavisen og på Ebberup Vandværks Facebookside.