Links

Under udarbejdelse

Foreningen af Vandværker i Danmark

Foreningen af vandværker i Danmark (FVD) er en sammenslutning af forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber. Af landets ca. 2.700 private vandværker er 2.089 vandværker medlem af FVD.

Ler.dk – graveforespørgsler

Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål i arealer på land eller i havbunden inden for søterritoriet skal forespørge i LER, inden arbejdet påbegyndes. Gravearbejde på privat grund er også omfattet af forespørgselspligten, dog med visse undtagelser.

Assens Kommune – drikkevand

Assens Kommune – Natur og Miljø – Vand

Assens Kommune – oversigt over vandværker i kommunen

Assens Kommunes oversigt over vandværker i kommunen. Er nyttig hvis du er i tvivl om, hvilket vandværk du tilhører.