Skovrejsning med Ebberup Skole

Ebberup Vandværk har som led i den grønne omstilling, og for sikring af drikkevandet, opkøbt 5,11 hektar jord i vandværkets indvindingsområde. Området er tidligere blevet brugt til konventionelt landbrug, men vil nu i stedet blive en egetræsskov med blandt andet frugttræer, insekthotel, fuglekasser, dødt ved og bi-venlig beplantning.

Tirsdag den 30. maj hjalp Ebberup Skole vandværket med at plante træer i en del af skoven til stor fornøjelse for både store og små. Med kyndig hjælp fra Skovdyrkerne blev træerne plantet på nul komma fem, og vandværket bød efterfølgende på en pølse og brød.

Vandværkets bestyrelse siger tak for en god dag, og vi glæder os til at slå dørene op for en skov, der forhåbentlig vil blive til glæde og gavn for byens borgere og skolen.